Hällens Gård

Dressyravel och konvalescensstall

Gunnar Henrikssons minnesfond

agnes-mars-gunnar-henrikssons-minnesfond

 

Agnes fick under finalerna på Breeders Trophy mottaga Gunnar Henrikssons Minnesfond-stipendium.

Från SWBs hemsida

Varje år delar SWB ut ett stipendie ur Gunnar Henrikssons Minnesfond för att uppmuntra en Ung SWB medlem som har engagerat sig i föreningen och varit med och främjat hästnäringen.

Gunnar Henriksson var en välkänd profil i hästsverige, i alla fall bland de lite äldre, och han gick bort i november år 2007. SWB har en förhoppning om att Gunnars minne ska leva vidare genom att instifta en speciell stipendiefond. Tanken är att stipendiet ska tilldelas yngre personer, för Gunnar Henriksson månade mycket om återväxten inom

I år delas priset av två ungdomar som har visat ett stort engagemang inom Ung SWBunder många år. Båda två har ett gediget intresse för att lära sig mer om avel, blodslinjer och bedömning av häst. De är redan aktiva inom branschen och föder upp hästar samt ingår i HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelses, ledarskapsprogram ”Hästnäringens Unga Ledare”. De båda pristagarna är nu inne på sitt sista år som medlemmar i Ung SWB och SWB hoppas att de kommer fortsätta att vara aktiva inom avelsföreningen och vara med i utvecklingen av svensk avel och

Årets stipendiater är Agnes Mårs och My Håkansson.

  • Agnes Mårs

Agnes är 26 år och född och uppvuxen i Uppsala. Idag arbetar hon inom digital marknadsföring och äger ett avelssto och två föl.

Agnes har varit medlem i Ung SWB under flertalet år och har varit med och representerat Sverige och SWB vid Young Breeders VM 2015 på Hartpury College i Storbritannien. Agnes har också flitigt ställt upp och representerat SWB vid mässor, deltagit vid Ung SWBs utbildningsträffar och är nu en av Ung SWBs deltagare i ledarskapsprogrammet ”Hästnäringens Unga Ledare”.  Agnes är sedan i år med i styrelsen för Mälardalens Varmblodsklubb där hon bland annat stöttar och samordnar föreningens ungdomar.

Agnes får priset som består av en minnesplakett och ett stipendium på 2500 kronor för sin positiva inställning, sitt engagemang att välkomna fler ungdomar till Ung SWB samt för sitt stora intresse att ständigt lära sig mer om avel och uppfödning.

  • My Håkansson

My är 26 år och född och uppvuxen i Sölvesborg. Idag studerar hon till lantmästare vid SLU i Alnarp.

My har varit medlem i Ung SWB under många år och har vid flertalet tillfällen representerat SWB på mässor, varit funktionär på SWBs arrangemang och sitter med i SWBs ungdomsutskott. Mys stora intresse för avel och unghästar är något som lyser igenom.
I dagsläget äger My fyra dräktiga ston,  har visat sina unghästar på treårstest och fölbedömning med mycket goda resultat och fortsätter att matcha dem mot championaten.

My får priset som består av en minnesplakett och ett stipendium på 2 500 kronor för sitt stora avelsintresse, goda prestationer med sina uppfödningar och sin vilja att fortsätta vara en del av svensk avel och uppfödning.

Stort grattis och lycka till i framtiden önskar vi på SWB!